Verzorging

De kwalitatieve zorgverlening is het belangrijkste onderdeel van onze werking, zeker voor bewoners van wie de zelfredzaamheid is afgenomen.

Wij staan in voor een geïndividualiseerde zorg met respect voor de privacy. Dit alles gebeurt onder toezicht van de huisarts en de coördinerend geneesheer van ons woonzorgcentrum.

Ons met zorg geselecteerde verzorgingsteam bestaat uit gediplomeerde verpleegkundigen, verpleegassistenten of verzorgingsassistenten, ergotherapeuten, animatoren, kinesitherapeuten, een logopedist en een diëtist.

We beschikken tevens over een aparte afdeling voor zeer zwaar zorgbehoevende bewoners met permanent toezicht door een autonoom team. Bovendien kunnen deze bewoners gebruik maken van een eigen restaurant met ingesloten zonneterras. Hier krijgen zij een persoonlijke bediening.

Wij beschikken eveneens over personeel dat gespecialiseerd is in palliatiefzorg en sondevoeding; bovendien werken wij hiervoor samen met een unieke externe dienst, de vzw Continuing Care (www.continuingcare.be).